^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

1. Dekret ustanawiający Komisję do zebrania i oceny materiału dotyczącego księdza Jana Machy

Dekret

 

    Mając na względzie przewidzianą prawem konieczność wstępnego rozeznania w prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego w sprawach kanonizacyjnych (por. Congregatio pro Causis Sanctorum, Sanctorum Mater: Instructio ad peragendas Inąuisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum, die 17 m. Maii, A.D. 200, art. 7 §§ 1i2), niniejszym ustanawiam Komisję w składzie:
1.   ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, przewodniczący,
2.   ks. dr Henryk Olszar,
3.   ks. mgr Bartłomiej Bober,
celem zebrania i oceny materiału dotyczącego zmarłego kapłana Archidiecezji Katowickiej śp. JANA MACHY (+1942, Katowice).

 


      Ks. Adam Pawlaszczyk                                   + Wiktor Skworc
                Kanclerz                                             Arcybiskup Metropolita
       Kurii Metropolitalnej                                            Katowicki

 


Katowice, 10 stycznia 2013 r.
VH V-4520/13

Copyright 2018  Archidiecezja Katowicka