^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

7. Dekret ogłaszający rozpoczęcie procesu

VH V – 4565/14


DEKRET


        Mając na względzie prośbę Księdza doktora Damiana Bednarskiego, zgodnie z normami prawa mianowanego postulatorem, jak również wnioski różnych osób, które od dłuższego czasu proszą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy, własne wewnętrzne przekonanie co do męczeństwa tegoż kapłana Kościoła katowickiego i pożytku duchowego wiernych z tego faktu płynącego, oraz Nihil obstat Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, niniejszym ogłaszam formalne rozpoczęcie tegoż procesu.
       Z dniem dzisiejszym Czcigodnemu synowi ziemi śląskiej, który oddał swoje życie pełniąc dzieła miłości bliźniego, księdzu Janowi Masze, przysługiwać będzie tytuł „Sługa Boży".

 

               Ks. Adam Pawlaszczyk                                     + Wiktor Skworc
                          Kanclerz                                             Arcybiskup Metropolita
                Kurii Metropolitalnej                                              Katowicki
 

Katowice, dn. 24 listopada 2013 r.
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Copyright 2019  Archidiecezja Katowicka