^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

5. Prośba o zatwierdzenie modlitw

Katowice, 11 listopada 2013 r.Kuria Metropolitalna
w Katowicach    Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie modlitw przygotowanych w związku z prowadzonym procesem beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Jana Machy. Są to modlitwy przeznaczone do prywatnego odmawiania przez wiernych.
    Proszę także o zgodę na umieszczenie ich na obrazku, który będzie wydrukowany z okazji uroczystego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.
    Oto treść modlitw:

I. Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Machy:

Wszechmogący Boże, źródło męstwa i miłosiernej miłości,
który powołujesz wybrane sługi
do szczególnego naśladowania ofiary Twego Syna Jezusa Chrystusa,
spraw prosimy, aby Twój sługa, kapłan Jan,
który za życia pełnił dzieła miłosierdzia,
a w swojej śmierci złożył ostateczną ofiarę wierności,
został mocą Ducha Świętego włączony w poczet błogosławionych,

Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

II. Modlitwa o laskę za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Jana Machy:

Wszechmogący Boże,
Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, o którą pokornie Cię proszę..., Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Informacje o laskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Jana Machy prosimy przesyłać na adres:

Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-951 Katowice

 

z poważaniem
ks. Damian Bednarski
postulator

Copyright 2018  Archidiecezja Katowicka