^Góra strony

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesowych

Sekretarz Kongregacji ds. Świętych, abp Marcellus Bartolucci, podpisał reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesu Sługi Bożego ks. Jana Machy:

 

"Rev.dus Dominus D. Damianus Bednarski, Postulator legitime constitutus in Causa Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Ioannis Francisci Macha, Sacerdotis Dioecesani, in odium Fidei, uti fertur, interfecti, ab hac Congregatione de Causis Sanctorum petit ut Transumptum Inquisitionis Dioecesanae, apud Curiam ecclesiasticam Katovicensem peractae, super vita et martyrio necnon fama martyrii eiusdem Servi Dei, clausum sigillisque munitum in actis eiusdem Congregationis, aperiri possit.

Haec Congregatio, attentis expositis, pro gratia iuxta preces benigne annuit: servatis de cetero omnibus de iure servandis. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die 5 mensis Martii A.D.2016".

Rusza proces rzymski

Na prośbę Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, skierowaną do Księdza Kardynała Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, został mianowany postulator rzymski w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Machy. Funkcję tę powierzono ks. Damianowi Bednarskiemu. Decyzja została podjęta podczas Kongresu Zwyczajnego w dniu 12 listopada 2015 roku. Nominacja została przekazana postulatorowi przez ks. Bogusława Turka, podsekretarza Kongregacji, 24 listopada 2015 roku.

Kapłaństwu wierny do końca

21 listopada 2015 roku w parafii Bożego Ciała i Św. Barbary w Niewiadomiu spotkali się księża należący do Unii Apostolskiej Duchowieństwa. Konferencję wygłosił postulator ks. Damian Bednarski. W swoim słowie ukazał kapłaństwo Sługi Bożego ks. Jana Machy.

Osadzony wśród osadzonych

20 listopada 2015 roku postulator ks. Damian Bednarski spotkał się z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej i opowiedział im o ks. Janie Masze. W najbliższych dniach w placówce zostanie zaprezentowana wystawa poświęcona Słudze Bożemu. W spotkaniu uczestniczył wicedyrektor Zakłądu Karnego kpt. Krzysztof Karwowski oraz około 40 osadzonych w Zakładzie Karnym.

Radio Katowice o Haniku

7 września 2015 roku Radio Katowice nadało audycję o Słudze Bożym ks. Janie Masze.

Redaktor Anna Musialik przeprowadziła rozmowę z postulatorem sprawy oraz Dagmarą Drzazgą, która nakręciła film "Bez jednego drzewa la lasem zostanie".

Audycja do wysłuchania na stronie Radia Katowice - Audycja "Droga"

Podkategorie

Copyright 2018  Archidiecezja Katowicka