Homilie i kazania

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Kazanie wygłoszone 25 XII 1940 w kościele św. Józefa w Rudzie Śląskiej; kazanie na Święto Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia.

O radości Bożego Narodzenia.

25.XII.40. Ruda
„Wielka radość dla całego ludu” (Łuk. 2.10).

Dzisiaj życzyłbym sobie od Dzieciątka telewizor, ale taki, który mógłby dotrzeć do wszystkich domów i serc, i samolot, który leciałby ponad wszystkimi krańcami ziemi na wielki pokaz bożonarodzeniowy… Co za urodziny na tej wielkiej ziemi! Który cesarz albo król mógłby się czymś takim poszczycić? Już 1940 lat. Aż do skończenia świata.

Dzisiaj nasze serca mają być przepełnione świętą radością.

1. Dzisiaj wszyscy chrześcijanie w głębi duszy powinni śpiewać pieśń: „O radosne, błogosławione, pełne łask Święta Bożego Narodzenia! O radosne Boże Narodzenie! Tak, wielka radość: narodziny Chrystusa. Najważniejsze zdarzenie w historii świata” (Schiller). Dało ono początek nowej erze. „Chrystus jest cudem nad cudami”. Trzeba by celowo zamknąć oczy, żeby nie widzieć tych faktów historii świata.

Kiedy Kolumb odkrył Amerykę, wykrzyknął: „Ląd! Ląd!”. Z Betlejem też słychać wołanie do świata: „Ląd, ląd, nowy ląd, nowy świat, nowe życie!” Chrystus rozpoczął niezwykłą odnowę świata. Rozkwitły cnoty, których nazwy ledwie znano. Chrześcijaństwo wypowiedziało wojnę niewolnictwu, pogardzie dla pracy, kobiet i dzieci. Rozpoczął się nowy czas dla kultury, sztuki, prasy, nauki, dla całej cywilizacji.

Co za powód do radości! Czym jest wobec tego wydarzenia przesilenia zimowego, które teraz chcą obchodzić zamiast narodzin Chrystusa? Nie, miliony świateł Świąt Bożego Narodzenia mówią nam o całkiem innej radości: świat zaginął, Chrystus się narodził, cieszcie się chrześcijanie!

2. O błogosławione Święta Bożego Narodzenia!

To jest uniesienie! Błogosławiona radość, to jest radość wewnętrzna, przynosząca błogosławieństwo radość duszy. Tu nie chodzi tylko o radość z prezentów, lecz z największego prezentu, jaki dał ludziom Boski Ojciec. To nie jest sama radość z dni świątecznych, przyjemności, lecz głębsza radość: Transeamus usque Bethlehem! Pójdźmy do Betlejem! Dzisiaj narodził się Zbawiciel, Zbawiciel dusz!

Słynny obraz Coreggio prawidłowo przedstawia świętą noc, w której całe światło wychodzi od Dzieciątka Bożego. Całe ciemne tło jest oświetlane tylko Jego światłem. To wszystko co towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia otrzymuje światło tylko od wielkiego daru Boga w żłóbku. Bóg stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi!

Dlatego mamy się wszyscy cieszyć.

Także ty, który obchodzisz biedne Święta Bożego Narodzenia, biedniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieciątko z Betlejem samo jest biedne, biedniejsze od najbiedniejszego dziecka. Przybywa, aby cię pocieszyć, wzbogacić wewnętrznie. Woła do ciebie: Błogosławieni ubodzy w duchu!

Radość powinieneś odczuwać także ty, smucący się z powodu pustego miejsca przy choince, które w ubiegłym roku było jeszcze zajęte. Światła choinki odbijały się w oczach pełnych łez, kiedy myślałeś o tej drogiej brakującej ci teraz duszy. Ale Dziecię Boże przyjdzie przecież z Bożego domu. Swoim paluszkiem wskazuje ku górze, gdzie ponownie się zobaczycie.

Także ty siwy starcze, którego Święta Bożego Narodzenia stają się coraz bardziej samotne, który myślisz o pożegnaniu się z tym światem i przygotowujesz się do wielkiej podróży… Popatrz, światełka na choince przypominają światło wieczne, gwiazdy, wieczne gwiazdy. Jeśli już Betlejem tej ziemi było tak piękne, to jak wspaniałe będzie dopiero Betlejem wieczne.

Wielka radość dla całego ludu. Doprawdy żadne przesilenie nam nie jest potrzebne. Takie błogosławione pocieszenie mogą nam zapewnić tylko chrześcijańskie Święta Bożego Narodzenia.

III. Boże Narodzenie obfitujące w łaski. Najpiękniejszą rzeczą w Świętach Bożego Narodzenia jest tak, że obfitują one w łaski. „Łaska Boża ukazała się wszystkim ludziom” (Epist.). „Przez Niego otrzymaliśmy łaskę nad łaskami”. Kiedy obchodzisz swoje urodziny, to jesteś w podniosłym nastroju, twoje serce jest miękkie i skłonne do czynienia dobra. Urodziny Chrystusa! Czy serce Jezusa w tym dniu nie jest przepełnione dobrocią i miłością? „Pukajcie, a otworzą wam!”

Te małe rączki zawinięte w pieluszki są wszechmocne. One aniołów i królów czynią sobie sługami. Módlmy się o Jego łaskę w tym niespokojnym czasie!

Potem Maryja i Józef i starzec Symeon nieśli dziecko w swych ramionach. Dzisiaj ty masz je nosić – w swoim sercu. Świętuj Boże Narodzenie na klęczniku – częściej przystępuj do stołu Pana. Tam wstąpi w twoje serce prawdziwy bożonarodzeniowy pokój, wielka radość.

Król Saksonii Widukind, najzacieklejszy i najdzielniejszy wróg Karola Wielkiego, w krwawych walkach długo stawiał opór Karolowi Wielkiemu i chrystianizacji jego kraju. Karol rozpoczął pertraktacje i zaprosił go do swego obozu. Długo obradowali. A wtedy, jak niesie wieść, nadeszła Wigilia Świąt Bożego Narodzenia.  potężnej katedrze słychać było śpiewy, paliły się świece, powiewały chorągwie i w posłaniu Syna Bożego ogłaszano miłość Bożą. To wszystko tak bardzo wzruszyło Saksończyka, że nie stawiał więcej oporu i w 785 przyjął chrzest. Cały lud saksoński podążył za nim i nawrócił się. Ile już serc na całym świecie dotknęło, odnowiło i nawróciło to obfitujące w łaski święto. Ty także pozwól zmiękczyć swoje serce! Pomyśl o błogosławionych dniach dzieciństwa, dniach wspólnoty z Chrystusem i pozwól głębokiej radości Bożego Narodzenia zagościć w twoim sercu!

O radosne, błogosławione, pełne łask Święta Bożego Narodzenia! Świat zaginął, Chrystus się narodził, cieszcie się chrześcijanie! Amen.