Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w uroczystość św. Jacka, 17 sierpnia 2020, abp Wiktor Skworc poinformował, że Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła specjalnym dekretem tekst kolekty (w językach polskim i łacińskim) oraz drugiego czytania liturgii godzin (w języku polskim) ku czci przyszłego błogosławionego ks. Jana Machy.

Tym sposobem Święty Dominikanin z przełomu XII/XIII w., zwany "Lux ex Silesia", niejako przygarnął swoim ramieniem śląskiego męczennika z XX wieku!
Zbliżająca się beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jana Machy sprawia, że otrzymuję nie tylko świadectwa jego wstawiennictwa u Boga i podziękowania za wyproszone przez Hanika łaski, ale także coraz więcej osób poznaje jego teksty i nie potrafi obok nich przejść obojętnie...
Dzielę się w tym miejscu wierszem porekolekcyjnym, którego autorem jest Damian Fr. Boral:

"Myśl o niebie"
zapraszasz mnie
w błękit nieba
o poranku

czerń niejednego
chętnie pomogę
i czerwień wierności
w południe

a gdy bieg swój ukończę
wieczorem

zapytam o Ciebie
powiedzą
na zawsze

Hanik już czeka na ciebie

(Damian Fr. Boral)
Dnia 20 lipca 2020 r. przy wsparciu Bieruńskiego Ośrodka Kultury zorganizowano w Bieruniu w kinoteatrze "Jutrzenka" projekcję filmu "Bez jednego drzewa la lasem zostanie" oraz spotkanie z autorką książki "Zawsze myśl o niebie. Historia Hanika - ks. Jana Machy (1914-1942)".
W 78. rocznicę wydania wyroku śmierci na ks. Machę odbyła się promocja książki "Zawsze myśl o niebie. Historia Hanika - ks. Jana Machy (1914-1942). Nieprzypadkowo miejscem promocji stał się dom parafialny przy kościele św. Józefa w Rudzie Śląskie, bo tutaj Sługa Boży był wikarym i rozwijał swą akcję dobroczynną.
Agnieszka Huf jest autorką nowej książki o męczenniku z Chorzowa Starego. Nadała jej tytuł: "Zawsze myśl o niebie. Historia Hanika - ks. Jana Machy (1914-1942)". To pierwsza popularyzatorska opowieść o niezwykłym kapłanie, który do świętości szedł przez wierną realizację powołania kapłańskiego, miłosierną pomoc niesioną potrzebującym podczas wojny oraz gotowość oddania życia za Chrystusa.
Nieprzypadkowo książka ukazała się 17 lipca. W tym dniu wspominaliśmy 78. rocznicę wydania wyroku śmierci na ks. J. Machę.

Prezentacja książki i spotkanie z jej autorką zorganizowano w domu parafialnym przy sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej, gdzie ks. Jan Macha był wikarym i pełnił swą samarytańską służbę w latach 1939-1941.
W ramach przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnej opracowano wezwanie ku czci Sługi Bożego ks. Jana Machy.
"Błogosławiony Janie Franciszku, wierny kapłanie Chrystusa,
pomoc niosący ofiarom wojny, do męczeńskiej śmierci niezłomny.
Módl się módl się, módl się za nami".
Droga krzyżowa przygotowana przez Wiktorię Mrugacz, studentkę teologii i historii, zafascynowaną postacią ks. Jana Machy.

Redakcja "Gościa Niedzielnego" przygotowała specjalny portal poświęcony Czcigodnemu Słudze Bożemu ks. Janowi Masze.

Abp Wiktor Skworc ustanowił zespół przygotowujący beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy. Dokonał tego podczas zebrania kurialnego 10 marca br.

Podczas tegorocznego wielkopostnego dnia skupienia księża archidiecezji katowickiej wysłuchali konferencji o Słudze Bożym Ks. Janie Franciszku Masze.