Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Druga Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019 roku, obchodzona jest w archidiecezji katowickiej jako "Niedziela ze Sługą Bożym ks. Janem Machą".

Od pięciu lat trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Jana Machy. Wydaje się, że to długo.

Na początku lipca 2018 roku watykańska drukarnia Nova Res, współpracująca z Kongregacją Spraw Kanonizacyjnych, wydrukowała ostateczną wersję Positio nt. męczeństwa Sługi Bożego ks. Jana Machy.

Przygotowane Positio na temat męczeństwa Sługi Bożego ks. Jana Machy studiowali w ostatnich miesiącach członkowie Komisji Historycznej, będący konsultorami Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Nad Positio dotyczącym męczeństwa Sługi Bożego ks. Jana Machy dyskutują aktualnie watykańscy historycy.

11 grudnia 2017 roku, w samo południe, abp Wiktor Skworc został przyjęty w Watykanie przez kard. Angelo Amato.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego. Msza św. z okazji 75-tej rocznicy śmierci ks. Jana Machy.

Prosimy informować Postulatora o wszelkich łaskach doznanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Machy.

Dnia 18 V 2017, aula w budynku szkolnym, będącym przed wojną siedzibą gimnazjum, w którym uczył się Sługa Boży ks. Jana Macha otrzymała jego imię.

Dokument został przyjęty podczas Kongresu Zwyczajnego, który miał miejsce 14 września 2016.