Dokumenty

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r.

SEP-D/6.3-5


    Ekscelencjo,
    Czcigodny Księże Arcybiskupie,

361. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 5-6 marca tego roku, wyraziło nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy.
W związku z tym zwróciłem się z prośbą do Ojca Gabriela Bartoszewskiego o przygotowanie stosownego pisma do Kongregacji, które obecnie przesyłam jako załącznik.

         Z zapewnieniem o modlitewnej pamięci


Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji
Episkopatu PolskiZał.: 1
--------------------------------
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Wiktor SKWORC
Metropolita Katowicki
ul. Jordana 39
40-951 KATOWICE