Faza diecezjalna

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Kalendarium faza diecezjalna

2012

3 XII 2012
abp W. Skworc odprawił w katowickim areszcie śledczym mszę św. w 70. rocznicę śmierci ks. Jana Machy.

grudzień 2012
początek starań o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

2013

10 I 2013
powołanie członków Komisji Historycznej dla zbadania zasadności procesu.

15 I 2013
dekret dla postulatora procesu beatyfikacyjnego.

luty 2013
rozmowy abp. W. Skworca w Rzymie nt. procesu.

20 II 2013
prośba abp. W. Skworca do członków Konferencji Episkopatu Polski o wyrażanie zgody na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

6 III 2013
„nihil obstat” Konferencji Episkopatu Polski.

28 IV 2013
list abp. W. Skworca do Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

2 X 2013
„nihil obstat” wydane przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych.

wiosna-jesień 2013
kwerenda w archiwach, zbieranie materiałów, tłumaczenie tekstów (z j. niemieckiego), rozmowy ze świadkami, przygotowanie folderu.

17 XI 2013
komunikat abpa W. Skworca dot. otwarcia procesu beatyfikacyjnego.

24 XI 2013
wręczenie dekretów członkom Trybunału: ks. dr. Grzegorzowi Stephanowi (delegatowi biskupiemu), ks. dr. Wojciechowi Surmiakowi (promotorowi sprawiedliwości) i s. Małgorzacie Oczkowicz SDS (notariuszowi).

24 XI 2013
rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego.

2014

18 I 2014
msza św. w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym z okazji 100. rocznicy urodzin sługi Bożego ks. Jana Machy.

styczeń 2014
początek przesłuchań świadków w procesie beatyfikacyjnym.

26 III 2014
otwarcie wystawy „Życzeniem moim było pracować dla Niego…” poświęconej ks. Janowi Masze, Muzeum w Chorzowie.

27 III 2014
„Wiek XX – czas męczenników” – sesja naukowa zorganizowana z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Machy, aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

27 III 2014
otwarcie wystawy przygotowanej przez Bibliotekę Teologiczną UŚ oraz Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła – holl główny gmachu WTlUŚ.

27 III 2014
promocja książki „Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem. Ks. Jan Macha (1914-1942)”.

5 V 2014
prośba promotora sprawiedliwości o przesłuchanie świadków ex officio.

30 IX 2014
zaprzysiężenie tłumaczy akt procesu na język włoski.

14 X 2014
prośba postulatora o przesłuchanie członków Komisji Historycznej.

30 X 2014
postulator przekazał Trybynałowi dokumentację archiwalną zgromadzoną przez Komisję Historyczną.

3 XII 2014
Trybunał Beatyfikacyjny spotkał się na mszy św. w Areszcie Śledczym w Katowicach.

Na prośbę postulatora Trybunał nawiedził miejsca związane z życiem, działalnością i śmiercią Sługi Bożego: Chorzów – kościół p.w. Św. Marii Magdaleny, gdzie został ochrzczony ks. J. Macha oraz cmentarz parafialny, gdzie postawiono symboliczny nagrobek ks. Janowi Masze (jego ciało zostało skremowane w Auschwitz); Rudę Śląską – kościół p.w. Św. Józefa, gdzie ks. Macha pracował duszpastersko w latach 1939-1941; to tam rozwinął działalność charytatywną, za którą został przez nazistów aresztowany i zamordowany; Katowice – Areszt Śledczy przy ul. Mikołowskiej, gdzie ks. J. Macha był więziony od czerwca do grudnia 1942 roku i gdzie został zgilotynowany 3 XII 1942 roku.

3 XII 2014
Trybunał przesłuchał świadków zawezwanych w celu potwierdzenia braku kultu.

Tego też dnia ks. dr Grzegorz Stephan, delegat biskupi, uroczyście ogłosił dekret o braku kultu.

11 XII 2014
Odczytanie dekretu o publikacji Akt.

2015

13 I 2015
Postulator zapoznał się z treścią akt procesowych, nie wniósł prośby o powołanie nowych świadków i zrezygnował z uzupełnienia dowodów w sprawie.

31 III 2015
Powołanie pisarza do sporządzenia transumptu wszystkich akt procesowych.

7 V 2015
Na wniosek promotora sprawiedliwości został przesłuchany jeszcze jeden świadek ex officio.

12 V 2015
Delegat biskupi zarządził zamknięcie postępowania dowodowego.

4 IX 2015
W kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyła się ostatnia sesja procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy (Postrema). Przypadła ona akurat w przeddzień 74. rocznicy aresztowania Sługi Bożego 5 września 1941 r.

Wyznaczono portatora - odpowiedzialnego za dostarczenie akt dochodzenia diecezjalnego do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Został nim ks. dr Damian Bednarski.