Faza rzymska

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Kalendarium faza rzymska

2015

15 IX 2015
Portator złożył dokumenty procesowe w siedzibie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dokumenty zostały złożone na ręce ks. Bogusława Turka CSMA, podsekretarza Kongregacji i ks. Giacomo Pappalardo.

7 X 2015
Abp W. Skworc wystosował prośbę do kard. Angelo Amato z prośbą o akceptację postulatora rzymskiego.

12 XI 2015
Kongres Zwyczajny zaakceptował postulatora rzymskiego, którym został nim ks. Damian Bednarski.

22 XI 2015
Postulator złożył w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych prośbę o otwarcie akt procesowych.

2016

5 III 2016
Kongregacja wydała reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesu.

16 III 2016
Otwarcie akt dochodzenia diecezjalnego.

16 III 2016
Postulator skierował do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych prośbę o wydanie dekretu ważności.

14 IX 2016
Publikacja dekretu de validitate inquisitionis dioecesanae.

5 X 2016
Postulator rzymski zwrócił się do prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z prośbą o wyznaczenie relatora.

21 X 2016
Relatorem sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego ks. Jana Machy został o. Zdzisław J. Kijas OFMConv.

24 X 2016
Postulator otrzymał tzw. Copia Pubblica akt procesowych.

2016-2017
Przygotowanie Positio.

2017

grudzień 2017
Druk Positio i przekazanie go członkom Komisji Historycznej.

2018

8 V 2018
Kongres Komisji Historycznej (pierwszy).
      
19 VI 2018
Kongres Komisji Historycznej (drugi).

lipiec 2018
Druk Positio wraz z wotami konsultorów Komisji Historycznej i przekazanie go członkiem Komisji Teologicznej.

8 XI 2018
Kongres Komisji Teologicznej.

XII 2018-I 2019
Przygotowanie wyjaśnień dla członków Komisji Teologicznej.

2019

luty-marzec 2019
Przygotowanie ostatecznych wot członków Komisji Teologicznej.

kwiecień 2019
Druk dokumentu Relatio et vota, zawierającego relację promotora wiary oraz wota Komisji Teologicznej.

5 XI 2019
Sesja Zwyczajna Kardynałów i Biskupów członków Kongregacji ds. Świętych.

28 XI 2019
Podczas audiencji udzielonej prefektowi Kongregacji ds. Świętych. kard. Angelo Becciu, papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie Sługi Bożego ks. Jana Machy.