Test wiedzy

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha

1. Ks. Jan Macha zginął śmiercią męczeńską poprzez ścięcie na gilotynie:
3 grudnia 1942 roku w więzieniu we Wrocławiu
17 lipca 1942 roku w Katowicach
3 grudnia 1942 roku w więzieniu w Katowicach
2 grudnia 1942 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz

2. Rodzicami sługi Bożego byli:
Paweł i Róża z domu Trojan
Piotr i Anna z domu Cofała
Paweł i Anna z domu Cofałka
Józef i Maria z domu Szramek

3. Święcenia kapłańskie ks. Jan Macha otrzymał:
25 czerwca 1939 roku w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach
25 czerwca 1939 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
15 sierpnia 1939 roku w bazylice piekarskiej
27 czerwca 1939 w katedrze na Wawelu

4. Jan Macha był zdrobniale nazywany przez bliskich i przyjaciół:
Hansem
Jasiem
Jankiem
Hanikiem

5. Jan Macha urodził się w Chorzowie Starym:
18 stycznia 1914 roku
18 maja 1920 roku
14 stycznia 1918 roku
3 grudnia 1914 roku

6. Sługa Boży ks. Jan Macha przygotowywał się do kapłaństwa w:
Seminarium Duchownym Ojców Jezuitów w Krakowie
Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie
Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
Seminarium Duchownym we Wrocławiu

7. Proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy zwieńczony został zatwierdzeniem przez papieża Franciszka dekretu o męczeństwie. Stało się to:
5 września 2019 roku
3 grudnia 2019 roku
w Boże Narodzenie 2019 roku
28 listopada 2019 roku

8. Katowicka reżyserka Dagmara Drzazga nakręciła film dokumentalny o życiu i męczeństwie ks. Jana Machy. Nosi on tytuł:
„Bez jednego drzewa las lasem zostanie”
„Hanikowy las”
„Żyłem krótko, lecz cel swój osiągnąłem”
„Śląski kapłan męczennik”

9. Ks. Jan Macha był od września 1939 roku wikarym w parafii:
Chrystusa Króla w Katowicach
Św. Józefa w Rudzie Śląskiej
Św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym
Św. Józefa w Katowicach-Józefowcu

10. Cenną pamiątką pozostawioną przez Sługę Bożego jest:
pamiętnik więzienny
wieczne pióro, którym pisał listy z więzienia do rodziców
różaniec zrobiony własnoręcznie przez ks. Jana Machę w więzieniu
złoty różaniec, który otrzymał od papieża