Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Rozpoczął się rzymski etap procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy. 16 marca 2016 r. w gmachu Pontificia Università Urbaniana dokonano uroczystego otwarcia akt dochodzenia diecezjalnego.

Okoliczności były wyjątkowe: akta procesu ks. Jana Machy posłużyły jako materiał poglądowy podczas Studium dla Postulatorów. Otwarto je w obecności około stu uczestników Studium (pochodzących z całego świata). Najpierw ks. prof. Roberto Sarno, ekspert prawa kanonizacyjnego, przedstawił procedury związane z przekazaniem akt procesowych do Watykanu. Następnie postulator rzymski, ks. Damian Bednarski, zaprezentował zebranym sylwetkę męczennika ze Śląska, a mons. Giacomo Pappalardo przystąpił do otwarcia akt. W pierwszej kolejności otworzył kopertę zawierającą tzw. Instrumentum clausurae, czyli dokument potwierdzający zamknięcie procesu na poziomie diecezjalnym oraz list katowickiego ordynariusza do prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Uczestnicy Studium z zainteresowaniem wzięli do ręki poszczególne dokumenty procesowe. A ks. Pappalardo odpieczętował kolejne skrzynie, skrywające zeznania świadków procesowych oraz dokumenty historyczne. Prowadzący zajęcia z uznaniem wypowiadali się na temat pracy Trybunału Beatyfikacyjne go (tworzyli go: ks. dr Grzegorz Stephan, ks. dr Wojciech Surmiak oraz s. Małgorzata Oczkowicz SDB) oraz Komisji Historycznej (dr Halina Dudała, prokurator Ewa Koj i ks. dr hab. Henryk Olszar).