Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Dnia 18 V 2017, aula w budynku szkolnym, będącym przed wojną siedzibą gimnazjum, w którym uczył się Sługa Boży ks. Jana Macha otrzymała jego imię. Oto relacja z tej pięknej i wzruszającej uroczystości.