Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Potrzebna jest nasza wytrwała modlitwa

Homilia Arcybiskupa Katowickiego. Msza św. z okazji 75-tej rocznicy śmierci ks. Jana Machy.

Areszt Śledczy – Katowice, 5 XII 2017

Historia zbawienia splata się z historią człowieka i ludzi.

Widzimy to w dalekiej, jak i bliskiej perspektywie. Perspektywa daleka to patrzenie proroka Izajasza, który ponad 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa opisuje czasy mesjańskie i bardzo dokładnie samą postać Mesjasza.

Perspektywa bliska to nasze patrzenie, choćby w sprawie ks. Jana Macha.

Dokładnie 5 lat temu, w I Niedzielę Adwentu – 2 grudnia 2012 r. celebrowaliśmy tu Mszę św. w 70-tą rocznicę Jego śmierci w okupacyjnym, hitlerowskim więzieniu, pod gilotyną. Wtedy spełnialiśmy Jego prośbę, wyrażoną w testamencie, o wspomnienie, o modlitwę Ojcze nasz…

Dziś – po 5-ciu latach – dominująca intencja naszej modlitwy jest zgoła inna: modlimy się o rychłą beatyfikacje Sługi Bożego ks. Jana Machy. Co się więc stało w ciągu tych minionych 5 lat…?

Najpierw wsłuchując się w głosy duchowieństwa i wiernych świeckich, archidiecezja katowicka rozpoczęła proces diecezjalny o życiu i śmierci ks. Jana Machy. Doprowadziła go do końca. Aktualnie przekazuje Positio super martirio do Kongregacji Świętych i Błogosławionych w Watykanie. Positio powstała w oparciu o świadectwa de visu, zebrane zaraz po heroicznej śmierci Sługi Bożego i w oparciu o dokumenty procesowe Gestapo.

Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie procesu składam szczere Bóg zapłać. […].

Bracia i Siostry!
Pozostaje nam przeżywanie Okresu Adwentu, jako czasu pełnego nadziei oczekiwania na przyjście Pana.

Kiedy kończył się Adwent życia ks. Jana Machy przededniu śmierci, ten młody (28-letni) kapłan, napisał list do swych rodziców i rodzeństwa. W pełni świadomy tego, co go czeka, zawiadamia swych bliskich: „Jest to moje ostatnie pismo. Po 4 godzinach nastąpi moje stracenie... pogrzebu mi nie użyczą, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspominał i zmówił Ojcze Nasz...”. Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 roku.

Bracia i Siostry!
Wracamy raz jeszcze do wizji proroka Izajasza, który w trudnych dla swego narodu okolicznościach zapowiada niezwykłe czasy mesjańskie. Zapowiada Potomka, na którym spocznie Duch Pański; duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana.

Stało się to, gdy na Jezusa z Nazaretu w wodach Jordanu zstąpił Duch Święty! Także dzisiejsza Ewangelia ilustruje spełnieniu się tego proroctwa. Jezus Chrystus rozradował się w Duchu Świętym i wysławiał swego i naszego Ojca. I zwrócił się do swoich uczniów, mówiąc im, że szczęśliwe ich oczy, które widzą to, co widzieli.. A byli świadkami spełniania się mesjańskich obietnic.

Słowa naszego Pana o szczęśliwych oczach i uszach odnosimy najpierw do Sługi Bożego Jana Machy, który był widzącym w Jezusie Chrystusie spełnienie Bożych obietnic; był również słyszącym Dobrą Nowinę o tym, że tak Bóg świat umiłował, że Syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy miał życie wieczne.

My również należymy do widzących i słyszących o wielkich dziełach Bożych. Jesteśmy szczęśliwi, zwłaszcza w godzinie Eucharystii, bo ona jest czasem bliskości z Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym.

Jesteśmy szczęśliwi komunią z Bogiem i człowiekiem, także z tymi, którzy nas wyprzedzili w pielgrzymce wiary; wśród nich jest Sługa Boży ks. Jan Macha. Na niego w sakramencie chrztu świętego i bierzmowania również zstąpił Duch Święty i wyposażył na pielgrzymkę życia swoimi darami a darem męstwa w stopniu heroicznym!

Módlmy się, aby blask świętości Jego życia został ukazany całemu Kościołowi, jako owoc słuchania i widzenia Syna Bożego. Jako owoc działania Ducha Świętego Pocieszyciela oraz ponadczasowej owocności Jego darów.

I nie zapominajmy o tym, że i my zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym i Jego darami. Pamiętajmy, że Adwent liturgiczny i adwent naszego życia, to czas naszego świadectwa; czas służenia Jego darami, dla dobra ludzkiej i kościelnej wspólnoty; dla budowania komunii. Amen.