Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
5 lat procesu beatyfikacyjnego. Czy to dużo?

Od pięciu lat trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Jana Machy. Wydaje się, że to długo. Ale patrząc na inne podobne procesy szybko można zmienić zdanie. Np. proces ks. Piotra Skargi, jezuity i słynnego kaznodziei zmarłego w 1612 r. próbowano rozpocząć w 1936 r., ale starania przerwała II wojna światowa i wznowiono proces dopiero w 2014 r. Z kolei proces zmarłego w 1579 r. polskiego kardynała Stanisława Hozjusza próbowano rozpocząć niedługo po jego śmierci. Formalnie wszczęty został w 1923 r. Do 1978 r. trwało badanie jego pism teologicznych. I w 2006 r. ponownie wszczęto jego proces beatyfkiacyjny. Trwa nadal. Nie zakończone są także trwające już wiele lat procesy beatyfikacyjne papieża Piusa XII czy kard. Augusta Hlonda.

A co z procesem ks. Jana Machy?

Od lipca grupa dziewięciu teologów-konsultorów Kongregacji ds. Świętych zapoznawała się z "Positio" i zawartymi w nim: biografią oraz tekstem o męczeńskiej śmierci młodego śląskiego kapłana. W czwartek, 8 listopada 2018 r.,w  godzinach popołudniowych, spotkali się oni w gmachu watykańskiej Kongregacji na tzw. Kongresie i dyskutowali nad sprawą. Podjęli decyzję o skierowaniu sprawy ks. Jana do dalszego procedowania. Stąd też w najbliższym czasie "Positio" zostanie przedstawione kolegium kardynałów i biskupów, będących konsultorami Kongregacji ds. Świętych. W podjęciu przez nich ostatecznej decyzji pomogą im dotychczas zebrane dokumenty: "Positio", opinia członków Komisji Historycznej, opinia Komisji Teologicznej oraz przygotowane przez postulatora uzupełnienia i wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwości.

Nie ustawać w modlitwie

"Proszę o dalszą modlitwę w intencji procesu beatyikacyjnego ks.Jana Machy!" - postulator.