Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Druga Niedziela Wielkiego Postu, 17 marca 2019 roku, obchodzona jest w archidiecezji katowickiej jako "Niedziela ze Sługą Bożym ks. Janem Machą".

W kościołach odczytywany jest specjalny list abp. Wiktora Skworca, w którym znalazły się słowa:

"Proces kanonizacyjny ks. Jana Machy zmierza ku końcowi. Ufamy,  że w niedalekiej przyszłości będziemy się cieszyć jego wyniesieniem do chwały ołtarzy. Wtedy może stać się patronem kleryków i kapłanów, zwłaszcza rozpoczynających swą duszpasterską drogę. Wszyscy powołani mogą inspirować się jego gorliwością  i otwarciem na bliźnich, piękną pracą z młodzieżą i bezgranicznym poświęceniem. Przyszły Błogosławiony może stać się patronem osób zaangażowanych w dzieła charytatywne, w posługę miłości. Wreszcie może być patronem każdego z nas w wiernym wypełnianiu powołania, w ufności Bogu mimo dotykających nas cierpień  i problemów, bo nasz Pan jest Bogiem obietnicy, przymierza, wierności. Sługa Boży ks. Jan Macha wskazuje nam kierunek. Jego życie było jak wchodzenie za Chrystusem na Górę Przemienienia; adorując oblicze Zbawcy, otrzymał moc na czas „Golgoty” męczeństwa. Bracia i Siostry! Serdecznie was zapraszam do intensywnej modlitwy o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Machy. Módlmy się o to w parafiach, we wspólnotach i indywidualnie".