Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Rzymska drukarnia "Nova Res" wydrukowała Relatio et vota Komisji Teologicznej wraz z odpowiedziami relatora udzielonymi na pytania członków Komisji. Aktualnie Positio i Relatio et vota będą studiowane przez kardynałów i biskupów, współpracujących z Kongregacją ds. Kanonizacyjnych.

To gremium przedstawi za kilka tygodni swoją opinię nt. życia i męczeństwa ks. Jana Machy papieżowi Franciszkowi.