Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
W ramach przygotowań do uroczystości beatyfikacyjnej opracowano wezwanie ku czci Sługi Bożego ks. Jana Machy.
"Błogosławiony Janie Franciszku, wierny kapłanie Chrystusa,
pomoc niosący ofiarom wojny, do męczeńskiej śmierci niezłomny.
Módl się módl się, módl się za nami".