Wiadomości

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
11 grudnia 2017 roku, w samo południe, abp Wiktor Skworc został przyjęty w Watykanie przez kard. Angelo Amato.

Homilia Arcybiskupa Katowickiego. Msza św. z okazji 75-tej rocznicy śmierci ks. Jana Machy.

Prosimy informować Postulatora o wszelkich łaskach doznanych przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Jana Machy.

Dnia 18 V 2017, aula w budynku szkolnym, będącym przed wojną siedzibą gimnazjum, w którym uczył się Sługa Boży ks. Jana Macha otrzymała jego imię.

Dokument został przyjęty podczas Kongresu Zwyczajnego, który miał miejsce 14 września 2016.

W ostatnich miesiącach Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych weryfikowała zachowanie przepisów prawnych podczas prowadzenia procesu diecezjalnego w sprawie kandydata na ołtarze Sługi Bożego ks. Jana Machy.

Śląska Telewizja Miejska zrealizowała na zaproszenie władz Rudy Śląskiej film o ks. Janie Masze.

Rozpoczął się rzymski etap procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy. 16 marca 2016 r. w gmachu Pontificia Università Urbaniana dokonano uroczystego otwarcia akt dochodzenia diecezjalnego.

Sekretarz Kongregacji ds. Świętych, abp Marcellus Bartolucci, podpisał reskrypt zezwalający na otwarcie akt procesu Sługi Bożego ks. Jana Machy.

Na prośbę Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, skierowaną do Księdza Kardynała Angelo Amato, Prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, został mianowany postulator rzymski w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Machy.